05.21. - Áldozócsütörtök - Az Úr mennybemenetele - Szent Liturgia

Május 21. - Csütörtök - Áldozócsütörtök - Az Úr mennybemenetele
A Liturgia változó részei az énekeskönyv 441-443. oldalán találhatók.
Prokimen és Sok esztendőre, Uram..., Teljenek be ajkaink..., Áldott leyen az Úr neve helyett:
Emelkedjél föl az egekbe Isten, és a te dicsőséged az egész földön!
Valóban méltó helyett Magasztalás: 439. o.
Apostoli szakasz: ApCsel 1,1-12
Evangélium: Lk 24,36-53

Az Egyházközség Facebook-oldala:
budai.gorogkatolikusok

Megjegyzés